• บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)

ปี 2012

  • CAT AAG Expansion

    ปี 2013

  • CAT DWDM REPLACE Ph.2

  • CAT METRO DWDM