บริษัท ที เอ็ม ซิสเต็มส์ จำกัดได้ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ.1999 ด้วยทุนจดทะเบียน 15,000,000 บาท วัตถุประสงค์เพื่อ ดำเนินธุรกิจทางด้าน สำรวจ ออกแบบ ติดตั้ง และจัดหาอุปกรณ์ต่างๆ และเชื่อมต่อระบบการสื่อสารโทรคมนาคม เช่น เครือข่ายไร้สาย สัญญาณโทรศัพท์ 2G, 3G, LTE และระบบรับส่งข้อมูลต่างๆ เช่น Microwave, NodeB, Fiber Optic, SDH, DWDM, PTN, MPLS, MSAN เป็นต้น

campany

ปัจจุบันเทคโนโลยีการสื่อสารมีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตมาก เราจึงต้องมีการปรับปรุงระบบให้เป็นไปตามเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง เพื่อความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีการสื่อสารที่ไร้พรหมแดนมากขึ้น พร้อมทั้งฝึกฝนและพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับการเจริญเติบโตของยุคการสื่อสารที่ไร้ขีดจำกัด และยังมุ่งเน้นไปที่การบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น และความสัมพันธ์ทางธุรกิจในระยะยาวเพื่อสร้างความ น่าเชื่อถือและความมั่นใจให้กับลูกค้าได้เป็นอย่างดี รวมไปถึงการดำเนินงานเพื่อตอบสนองนโยบายคุณภาพ

ข้อมูลบริษัท

ชื่อบริษัท : บริษัท ที.เอ็ม.ซิสเต็มส์ จำกัด ที่ตั้ง : 187/81 Soi Serithai 25 Serithai Road, Klongkoom, Buengkoom, Bangkok 10240 เริ่มก่อตั้ง : July 9,1999 ทุนจดทะเบียน : 15,000,000.00 Baht ผู้ถือหุ้น : Thai 100 % จำนวนพนักงาน : 43 persons Matrix Organization Share value & global culture E-mail address: info@tmsystems.co.th