Solar Farm Phitsanulok

S  5726220

Solar Farm Phitsanulok

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2015 บริษัท ที.เอ็ม.ซิสเต็มส์ จำกัด ได้รับความไว้วางใจจากบริษัท เอ็นเนอร์จี โซลูชั่น เมเนจเมนท์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทฯ ที่ดูแลงานก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 90 MW ให้กับ EA SOLAR PHITSANULOK ในส่วนของงาน DC Wiring

1451386983212

S__5726222

S__5726221

S__5726220

S__5726223

Leave a Reply