Category Archive for: ‘ร่วมงานกับเรา’

Image1

ISO 9001:2008 OF T.M.SYSTEMS

  เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 57 บริษัท ที.เอ็ม.ซิสเต็มส์ จำกัด มีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งได้รับ การรับรองคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2008 จาก Bureau Veritas Certification (Thailand) Ltd.ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2557 ดังนั้นทางบริษัทสัญญาว่าจะรักษาระบบนี้ให้ดีสมกับที่ท่านมอบความไว้วางใจให้เราได้เป็นส่วนหนึ่งของระบบบริหารคูณภาพ ISO 9001:2008